Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacji pomiarowej w Parzniewicach w dn. 03.04.2022 r.

W dniu 03.04.2022 r. około godz. 8 00 awarii uległ system łączności na automatycznej stacji pomiarowej w Parzniewicach.

Stacja prowadzi pomiary, wyniki są zapisywane na komputerze stacji. Dane z centrali systemu pomiarowego zostaną uzupełnione po usunięciu awarii. Wyniki ze stacji nie wyświetlają się na stronie https://powietrze.gios.gov.pl. Po przywróceniu łączności dane będą znowu dostępne.