Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej w Lwówku Śląskim

Informujemy, że  z powodu awarii brak jest na stronie internetowej wyników pomiarów jakości powierza ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Lwówku Śląskim przy al. Wojska Polskiego

Za brak danych przepraszamy.