Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Gajewie dnia 05.04.2022 r.

W dniu 05.04.2022 r. około godz. 16:00 awarii uległ analizator pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Gajewie.

Po usunięciu awarii, wyniki pomiarów pyłu PM10 będą ponownie dostępne na stronie https://powietrze.gios.gov.pl