Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora benzenu na stacji pomiarowej w Łasku w dniu 06.04.2022 r.

W dniu 06.04.2022 r. około godz. 16:00 awarii uległ analizator pomiarów benzenu na automatycznej stacji pomiarowej w Łasku.

Po usunięciu awarii analizatora wyniki pomiarów  benzenu będą widoczne na stronie https://powietrze.gios.gov.pl