Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora O3 na stacji pomiarowej w Radomsku w dniu 09.04.2022 r.

W dniu 09.04.2022 r. około godz. 12:00 awarii uległ analizator ozonu na stacji pomiarowej w Radomsku ul. Rolna 2.

Po usunięciu awarii, wyniki pomiarów ozonu będą ponownie dostępne na stronie https://powietrze.gios.gov.pl