Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 z dnia 22.04.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa łódzkiego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższych plikach do pobrania.