Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Gliwicach - usunięta.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Gliwicach przy ul. Mewy wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku pyłu zawieszonego PM10 można pozyskać ze stacji w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej lub w Katowicach przy ul. Kossutha.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria została usunięta.