Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 04.05.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.05.2022 r. na stacji Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) S24 = 53,6 µg/m3.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.