Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów na stacji przy ul. Solankowej w Inowrocławiu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że po 6-dniowej przerwie, zostały wznowione pomiary automatyczne na stacji przy ul. Solankowej w Inowrocławiu w dniu 5.05.2022 r. od godziny 9:00.

Wyniki pomiarów dwutlenku siarki i tlenków azotu z okresu od 29 kwietnia do 5 maja 2022 r. są już dostępne, natomiast w pomiarach automatycznych pyłu zawieszonego PM10 z powodu awarii wystąpiła 6-dniowa luka. Na stacji prowadzone są ponadto pomiary manualne pyłu zawieszonego PM10.