Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe na stacjach pomiarowych w Borówcu oraz w Poznaniu przy ul. Polanka

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników tlenków azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla ze stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Polanka, oraz ozonu troposferycznego ze stacji pomiarowej w Borówcu spowodowany jest planowanymi pracami serwisowymi. Niezwłocznie po zakończeniu prac serwisowych przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.