Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w wykonywaniu pomiarów dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla na stacji zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Informujemy, że w związku z udziałem analizatorów dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla w badaniach biegłości organizowanych przez Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego, w dniach 05-13.05.2022 nastąpi przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla na stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego. W związku z powyższym wyniki pomiarów dla tych zanieczyszczeń za ten okres nie będą gromadzone.

Przepraszamy za utrudnienia.