Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników na stacji pomiarowej w Parzniewicach - kalibracja analizatorów.

W dniu 09.05.2022 r. nastąpił brak wyników z pomiarowej stacji automatycznej w Parzniewicach - kalibracja analizatorów.