Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników CO na stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Jana Pawła II - kalibracja analizatora.

W dniu 09.05.2022 r. nastąpił brak wyników CO z pomiarowej stacji automatycznej w Łodzi przy ul. Jana Pawła II- kalibracja analizatora.