Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Szymbarku i w Skawinie

Informujemy, że brak pomiarów SO2 na stacji w Szymbarku i w Skawinie spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.