Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pracy stacji automatycznej w Parzniewicach

Informujemy, że w dniu 12.05.2022 r. wznowiono pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Parzniewicach.