Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora BTEX na stacji Kraków ul. Bulwarowa

Informujemy, że brak pomiarów beznzenu na stacji Kraków ul. Bulwarowa spowodowany jest awarią analizatora BTEX.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.