Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego - stacja w Poznaniu przy ul. Polanka

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników NO, NO2 , NOx ze stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Polanka spowodowany jest awarią urządzenia pomiarowego. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.