Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w Konstancinie-Jeziornie

Informujemy, że o godz. 11:00 w dniu 23.05.2022 r. zostały wznowione pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Konstancinie-Jeziornie.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe