Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowiono wykonywanie pomiarów na stacjach pomiarowych w Krośnie i Tarnobrzegu

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na stacjach monitoringu jakości powietrza w Tarnobrzegu przy ul. Dąbrowskiej i Krośnie przy ul. Kletówki. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.