Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Zabrzu - usunięta.

Informujemy, iż na stacji w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza można pozyskiwać ze stacji w Gliwicach przy ul. Mewy lub ze stacji w Katowicach przy ul. Kossutha.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria została usunięta.