Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w przesyłaniu wyników pomiarów pyłów na stacji zlokalizowanej w Płocku przy ul. Reja

Informujemy, że w związku z awarią nastąpiła przerwa w przesyłaniu wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Płocku przy ul. Reja. 

Wznowienie przesyłania wyników pomiarów nastąpi po usunięciu awarii, przepraszamy za utrudnienia.