Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji zlokalizowanej w Płocku przy ul. Reja

Informujemy, że o godz. 12:00 w dniu 8.06.2022 r. zostały wznowione pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w w Płocku przy ul. Reja.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe