Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Rejtana

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza w Rzeszowie przy ul. Rejtana. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.