Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria chromatografu na stacji Zielonka w Borach Tucholskich

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w związku z awarią chromatografu na stacji pomiarowej Zielonka w Borach Tucholskich został wyłączony analizator BTX. Od godziny 10:00 w dniu 7.06.2022 r. nie są na tej stacji prowadzone pomiary BTX (benzen, etylobenzen, toluen, styren, o-ksylen oraz m,p-ksylen).

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.