Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Informujemy, że w dniu 10.06.2022 r. (godz. 12:00) zostały wznowione pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe