Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Jana Pawła II.

W dniu 10.06.2022 r. awarii uległ analizator stężenia pyłu  PM10 na automatycznej stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Jana Pawła II.

Po usunięciu awarii sprzętu ww. dane będą znowu dostępne.