Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 13.06.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 12.05.2022 r. na stacji Zduńska Wola ul. Królewska 10 (LdZduWoKrole) S24 = 86,1 µg/m3.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.