Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacji pomiarowej w Parzniewicach oraz awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Gajewie dnia 16.06.2022 r.

W dniu 16.06.2022 r.  nastąpiła awaria systemu łączności na stacji pomiarowej w Parzniewicach oraz awarii uległ analizator dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Gajewie .

Po usunięciu awarii  dane będą znowu dostępne.