Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora benzenu na stacji pomiarowej w Łasku przy ul. Narutowicza 28

W dniu 14.06.2022 r. awarii uległ analizator stężenia benzenu na automatycznej stacji pomiarowej w Łasku przy ul. Narutowicza 28.

Po usunięciu awarii ww. dane będą znowu dostępne.