Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przywróceniu części wyników pomiarów oraz o dalszej przerwie w wykonywaniu pomiarów pyłu zawieszonego w Płocku przy ul. Reja


Informujemy, że w związku z awarią zasilania w  energię elektryczną na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Płocku przy ul. Reja w okresie 14.06.2022r.  godz. 12:00 - 15.06.2022r. godz. 11:00 nastąpiła przerwa w wykonywaniu pomiarów benzenu, tlenku węgla, tlenków azotu, ozonu i dwutlenku siarki. Po usunięciu awarii wznowiono wykonywanie pomiarów i od godziny 12:00 są one na bieżąco udostępniane.

Jednocześnie informujemy, że z powodu awarii urządzenia pomiarowego na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Płocku przy ul. Reja w dalszym ciągu występuje przerwa w wykonywaniu pomiarów pyłu zawieszonego. Wznowienie wykonywania pomiarów pyłu nastąpi po instalacji naprawionego urządzenia, przepraszamy za utrudnienia