Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Gdańskiej.

W dniu 22.06.2022 r. awarii uległ analizator stężenia pyłu  PM10 na automatycznej stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Gdańskiej.

Po usunięciu awarii sprzętu ww. dane będą znowu dostępne.