Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze strefy wielkopolskiej w roku 2022.

Powiadomienie przygotowano na podstawie wyników pomiarów.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.