Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora ozonu na stacji pomiarowej w Gajewie dnia 19.06.2022 r.

W dniu 19.06.2022 r. około godz.10.00 awarii uległ analizator pomiarów ozonu na stacji w Gajewie.

Po usunięciu awarii analizatora wyniki pomiarów będą ponownie dostępne.