Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Gajewie w dniu 21.06.2022 r.

W dniu 21.06.2022 r. około godz.10.00 awarii uległ analizator pomiarów dwutlenku siarki na stacji w Gajewie.

Po usunięciu awarii analizatora wyniki pomiarów będą ponownie dostępne.