Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego na stacji zlokalizowanej w Płocku przy ul. Reja

Informujemy, że o godz. 13:00 w dniu 22.06.2022 r. zostały wznowione pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Płocku przy ul. Reja.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe