Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatorów ozonu, tlenków azotu, dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Parzniewicach

W dniu 24.06.2022 r. o godz. 22:00 awarii uległ analizator stężenia ozonu, a w dniu 25.06.2022r. o godz. 8:00 awarii uległy kolejne analizatory stężenia tlenków azotu i dwutlenku siarki na automatycznej stacji pomiarowej w Parzniewicach.

Po usunięciu awarii sprzętu ww. dane będą znowu dostępne.