Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Pabianicach

W dniu 25.06.2022 r. o godz. 10:00 awarii uległ analizator stężenia pyłu PM10 na automatycznej stacji pomiarowej w Pabianicach.

Po usunięciu awarii sprzętu ww. dane będą znowu dostępne.