Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatorów pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Pabianicach i w Piotrkowie Trybunalskim.

W dniu 26.06.2022 r. awarii uległ analizator stężenia pyłu PM10 na automatycznej stacji pomiarowej w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej i w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 13.

Po usunięciu awarii sprzętu ww. dane będą znowu dostępne.