Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu PM10 i PM2.5 na stacji komunikacyjnej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Informujemy, że w dniu 01.07.2022 r. zostały wznowione pomiary pyłu PM10 i PM2.5 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego. Pomiary były tymczasowo zawieszone ze względu na prace budowlane przy pl. Rodła. Zgodnie z komunikatem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie prawidłowy ruch samochodów na pl. Rodła został przywrócony 1.07.2022 r.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe