Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 01.07.2022 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na ozon, prognozowana jest zła jakość powietrza.

Prognozowane na dzień 01.07.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla ozonu obejmują: powiat miasto Częstochowa, powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat częstochowski, powiat myszkowski, powiat kłobucki, powiat lubliniecki, powiat rybnicki, powiat mikołowski.