Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacjach pomiarowych w Parzniewicach oraz w Gajewie w dn. 01.07.2022 r.

W dniu 01.07.2022 r. nastąpiła awaria systemu łączności na stacjach pomiarowych w Parzniewicach oraz w Gajewie.

Po usunięciu awarii dane będą znowu dostępne.