Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o zakończeniu pomiarów jakości powietrza - stacja Poznań ul. Polanka

RWMŚ w Poznaniu uprzejmie informuje, że od dnia 27 lipca 2022 roku nie będą wykonywane pomiary jakości powietrza na stacji w Poznaniu przy ul. Polanka. Brak wyników pomiarów spowodowany jest zakończeniem pracy stacji.

Od sierpnia 2022 roku pomiary będzie prowadziła stacja zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej.