Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów NO2/NO/NOx ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu os. Armii Krajowej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów NO2/NO/NOx ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu os. Armii Krajowej od dnia 21.08.2022 r. od godz. 01:00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.