Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 23.08.2022 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce

W dniu 23 sierpnia br. na stacjach monitoringu jakości powietrza we wschodniej część Polski odnotowywane są podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10. Przyczyną podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego są napływy mas powietrza znad Europy Wschodniej, które dotarły nad wschodnią część Polski. Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego w masach powietrza napływających nad Polskę, najprawdopodobniej pochodzą z unosu pyłu z obszarów suchych oraz pożarów jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy. Aktywność pożarów obserwowana jest na zobrazowaniach satelitarnych Copernicus Atmosphere Monitoring Service (https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/fire-activity?facets=undefined&time=2022082200,24,2022082300&projection=classical_europe).

Lokalnie mogą wystąpić przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 µg/m­3).

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych 23 sierpnia br. o godzinie 14 wg IMGW : https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=smog¶m=pm10&loc=42.52069952914966,10.502929687500002,5 

 

Aktualnie najwyższe stężenia jednogodzinne pyłu PM10 występują na stacjach monitoringu jakości powietrza (dane z godziny 11:00):

  • w województwie lubelskim: w Chełmie (169,7 µg/m­3), w Białej Podlaskiej (105,8 µg/m­3), w Zamościu (143,6 µg/m­3),
  • w województwie podlaskim: w Białymstoku (143,7 µg/m­3).

Podwyższone stężenia obserwowane są we wschodniej części Polski, na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego, a także we wschodniej części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Wartości godzinnych nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie jednogodzinnego.

Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, dane pomiarowe z godz. 11:00  23 sierpnia br.  https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

                                                                                            Prędkość i kierunek wiatru  nad Europą w dniu 23 sierpnia br. wg IMGW

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje utrzymanie się napływów powietrza znad Europy Wschodniej w najbliższych dniach. W przypadku braku opadów atmosferycznych może to powodować utrzymywanie się podwyższonych stężeń we wschodniej części Polski.

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu „Jakość powietrza” (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”.