Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami

Informujemy, że brak pomiarów PM10, SO2, NO2 na stacji w Tarnowie, ul. Bitwy pod Studziankami spowodowany jest awarią mierników.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie