Główny inspektorat ochrony środowiska
Wysokie stężenia na stacji w Krakowie, al. Krasińskiego

Informujemy, że w związku z wymianą nawierzchni w rejonie stacji monitoringu jakości powietrza w Krakowie, al. Krasińskiego mogą pojawić się wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz NO2.