Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Olkusz ul. Cegielniana.

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Olkuszu spowodowany jest awarią pyłomierza.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie