Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznych zlokalizowanych w Opolu i Krapkowicach

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznych zlokalizowanych w Opolu na os. Armii Krajowej od dnia 18.09.2022 r. od godz. 01:00 oraz w Krapkowicach przy ul. 3 Maja od  godz. 09:00, spowodowany jest awarią analizatorów. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 20.09.2022 r.  przywrócono wyniki pomiarów na stacjach.