Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Wadowice, ul. Bałysa

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Wadowicach spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie