Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznych zlokalizowanych w Opolu os. Armii Krajowej i Krapkowicach

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznych zlokalizowanych w Opolu os. Armii Krajowej i Krapkowicach przy ul. 3 Maja od dnia 27.09.2022 r., spowodowany jest pracami serwisowymi.


Dnia 29.09.2022 r. od godz. 18.00 przywrócono wyniki benzenu na stacji w Opolu os. Armii Krajowej.

Dnia 03.10.2022 r. od godz. 10.00 przywrócono wyniki benzenu na stacji w Krapkowicach.